Ajalugu

Tallinna Majanduskooli ajalugu ulatub aastasse 1906, mil Gustav Narusbek asutas erakaubanduskooli, kuhu võeti vastu nii poisse kui tüdrukuid. 1910. aastal andis Gustav Narusbek kooli Tallinna Linnavalitsusele. Kooli uueks juhatajaks valiti Nikolai Kann. Uus koolijuht eelistas eraldi tüdrukute ja poisteklasse ning kuna tütarlaste arv koolis oli väike (kolme klassi peale 10 tütarlast), siis 1910. aasta sügisest enam tüdrukuid vastu ei võetud.

1911. aasta sügisest alustas tegevust ka teine kutseõppeasutus -  Tallinna Linna Tütarlaste Kommertskool, kus 192 õpilast (kellest 85% eestlased) alustasid direktor Heinrich Baueri juhendamisel. Esimene lend 23 õpilasega lõpetas 1917. aastal.
1922. aastal muudeti nimi Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumiks. Direktoriks sai alates 1928. aastast  A.Veiderma.
1934. aasta koolireformi tõttu muututi jälle Tallinna Tütarlaste Kommertskooliks. 30.10.1944 nimetati kool Tallinna I Majandustehnikumiks. Koolis õppis siis 550 õpilast ja õpetas 24 õpetajat.
1.07.1945. aastal muudeti kooli nimi Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikumiks.
1954. aasta sügisel liideti Tallinna Arve ja Plaanindustehnikum Tallinna Kergetööstustehnikumiga. 

 


Korvpalli võistlused

Vanaaja arvutitund


1944. aastast alates alustas Poeglaste Kommertskooli baasil tööd Tallinna Rahandustehnikum.  1949. a muudeti see Tallinna Rahanduse ja Krediidi Tehnikumiks. 1958. aastal likvideeriti tehnikumi päevane osakond ning 1958 - 1961 tegutses Üleliidulise Rahanduse ja Krediidi Tehnikumi õppe- ja konsultatsioonipunkt.
1.07.1961. aastal alustas tööd Tallinna Majandustehnikum. Baasiks said Üleliidulise Rahanduse ja Krediidi Tehnikumi õppe- ja konsultatsioonipunkt ning Tallinna Kergetööstustehnikumi majanduserialad. Alustati 7 erialaga 3 osakonnas (päevases 104, õhtuses 62 ja kaugõppe osakonnas 336 õpilast).

Kooli direktoriteks on olnud:

Harri Volman (1961-1963)
Aleksander Rattik (1963-1972)
Paul Aarne (1972-1973)
Luule Vilms (1973-1978)
Elmar Pääslane (1978-1987)
Henn Latt (1987)
Elle Parik (1987-1991)
Jaan Napa (1991-1992)
Raivo Täht (1992-2016)

 


Kooli ehitamine

Kooli nurgakivi panek

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1975. aastal eraldas linnavalitsus Tallinna Majandustehnikumile ehituskrundi Tammsaare teel suurusega 5000 m². Projekteerimisluba saadi 1979 ja nurgakivi pandi 22. juunil 1984. aastal. Uues õppehoones algas töö 13. oktoobril 1986. aastal.
Alates 1993. aastast kannab kool Tallinna Majanduskooli nime.