Ärikorralduse spetsialist

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Õhtune õpe: õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-N ajavahemikul 17:15-20:30

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)


Ärimaailmas asendamatu from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Ärikorralduse spetsialistina oskad Sa näha suurt pilti. 

 

Majanduskoolis õpid aru saama äriprotsessidest erinevates ettevõtetes. Sinust saab täpne ja analüütiline spetsialist, kes oskab näha parendamiskohti. Sa õpid tundma majandusarvestuse olemust, ent suudad sama lihtsalt korraldada turunduskampaaniaid või ette valmistada suuremaid ostu- ja hanketoiminguid.

Peale kooli lõpetamist oled kaasatud ettevõtte juhtimisprotsessidesse ning toetad neid – olenemata, millega täpselt ettevõtte tegeleb. Sinust saab spetsialist või esmatasandi juht. Sul on võimalus spetsialiseeruda kitsamale ettevõtte tegevusvaldkonnale: turundustegevusele, müügitööle, tootmis- või teenindusprotsessile, klienditeenindusele või ostuprotsessile. Sinu igapäevatööks saab olema tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine jm.


Tallinna Majanduskoolis pakub ärikorralduse spetsialisti kutsestandardist tulenevatest spetsialiseerumistest 207/2018. õppeaastal kahte: turundus- ja müügispetsialist, tase 5 ja ostuspetsialist, tase 5.

Õppekava moodulid: 

  • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • ettevõtte juhtimise toetamine
  • majandusarvestus
  • turundustegevuse ja müügitöö korraldamine
  • ostutoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine

Valikõpingud: 

  • vene keel
  • soome keel
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Kutseandjaks on Tallinna Majanduskool (TMK).
 

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.