Erasmus+ õpiränne

Õpiränne kutsehariduses

Erialaste oskuste arendamine läbi õpirände / Improving progfessional skills trough mobility

Projekt 2018-1-EE01-KA102-046915

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.09.2018-31.08.2020.

Projekti ülesanne on pakkuda praktika ja stažeerimise võimalust mõne teise Euroopa riigi koolis ja ettevõttes, et õpilastel ja õpetajatel tekiks võimalus võrrelda ja analüüsida enda varasemaid kogemusi ettevõttetest ja nende toimimisest Eestis ja mõnes teises Euroopa riigis. 
 
Projekti käigus planeerime õpirännet kahe õppeaasta jooksul 60 õpilasele 5 erinevasse riiki ja 7 õpetajale 2 riiki.
 
Projekti eesmärgid:
1. Arendada õpirändes osalejate erialaseid teadmisi ja oskusi, et need vastaksid kiirelt muutuva tööturu vajadustele nii Eestis kui Euroopas.
2. Kinnistada osalejate koolis omandatud teoreetilisi teadmisi läbi praktilise tegevuse töökeskonnas.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste (nagu võõrkeelteoskus, teaduse ja tehnoloogia alused, infotehnoloogia kasutus, õppimisoskus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja -pädevus), sotsiaalsete oskuste ja hoiakute (nagu oskust ennast tutvustada, kohanemisvõimet, enesekehtestamise oskust, suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust ning iseseisvat toime tulekut) ja isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Tõsta õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Parendada õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise. 
 

Õpilaste ettevõtte praktika Euroopas (01.06.2015-31.05.2017)

Kutsehariduses tähtsustatakse üha enam praktikat ja praktikal õppimist. Praktika annab õppijatele võimaluse mõista töökeskkonnas toimuvat, parandada oma võtmeoskusi, nt suhtlemis- ja probleemilahenduse, koostöö-, ja juhtimis- ja õppimisoskusi, ning luua paremad seosed koolis õpitu ja töömaailma vahel.

Projekti eesmärk oli pakkuda praktika võimalusi Saksamaa, Suurbritannia, Hispaania ja Malta ettevõttes, et õpilastel tekiks võimalus võrrelda ettevõtteid ja nende toimimist erinevates riikides. Projekti käigus toimusid õpiränded kahe õppeaasta jooksul 30 õpilasele 4 erinevasse riiki. Praktika kestus Saksamaal oli 3 nädalat, teistes riikides 4 nädalat. Kahel õppeaastal osalesid õpirändes juristi abi, kliendinõustaja pangas, personalispetsialisti, projektijuhi assistendi, raamatupidaja, sotsiaalmeediaspetsialisti, turundusspetsialisti, väikeettevõtja ja ärikorralduse/ärikorralduse spetsialisti eriala õpilased. 

2015/2016. õppeaastal osalesid õpirändes Saksamaale, Suurbritanniasse ja Maltale 14 õpilast: Karin-Liis Tambaum (TU14), Roosi Arula (RP149), Kelly Arumäe (RP149), Anneken Alus (TU14), Aire Ahven (AK148), Janet Kukk (TU14), Ksenia Kotenko (TU144), Brenda Tõrmalehtö (PA14), Maret Tamm (JU14), Monika Luhila (JU14), Sirje Soo (TU14), Sigrid Ojavee (TU149), Helina Haponen (PT148), Kristina Dapkevitšus (PT148).

2016/2017. õppeaastal osalesid õpirändes Saksamaale, Suurbritanniasse ja Hispaaniasse 16 õpilast: Sander Lillemäe (AK168), Luigi Mälk (TU159), Annika Saar (TU159), Elena Konstantinova (TU155), Eva Liisa Kubinyi (VE159), Oliver Saar (TU15), Stella Sadrak (MS159), Hedvig Hannah Slade (TU16), Andrey Stirkov (MS155), Kärt Teder (MS159), Elisa Toonekurg (VE159), Gloria Hallaste (TU16), Meriliis Krais (TU16), Kadi Peegel (TU16), Triinu Tikku (PJ159), Ljudmila Tjaptina (TU155).

Annika Saare tegemisi Saksamaal Villingen-Schwenningeni partnerkoolis ja praktikaettevõttes kajastas ka kohalik ajaleht. Täpsemalt saab lugeda siit


 


Majandus erialade praktika ja töö ettevõtetes välismaal (MEPTEV) (01.08.2014-31.05.2016)

Projekti eesmärk oli pakkuda 2014/2015. õppeaastal 12 Tallinna Majanduskooli ärikorralduse, väikeettevõtluse ja turundusspetsialisti eriala õpilastele võimalust täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi praktiseerides oma erialal suhtlemist ja keeleoskust tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas säästva turismi, loodusturismi ja turismikorralduse ettevõtte näitel, anda võimalus iseseisvalt kogeda loodusturismi kui kiiresti kasvava ja areneva ärivaldkonna võimalustega. Õpilaste õpirändes osalemise eesmärk on praktiliste kogemuste saamine, mida kooli keskkonnas omandada pole võimalik. Eesmärk on arendada õpilaste tulevaseks tööeluks vajalikke sotsiaalseid oskusi – oskust ennast tutvustada, kohanemisvõimet, enesekehtestamise oskust, suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust ning iseseisvat toime tulekut. Õpilased saavad võimaluse praktiseerida erialast võõrkeelt ning tutvuda kultuuridevaheliste erinevustega, sealhulgas töökultuuri osas. Kogu projekti läbiv teema on õpilaste julgustamine iseseisvalt äriga alustama. Tihtipeale isegi piisava teoreetilise teadmisega noor ja perspektiivikas vilistlane ei oma piisavalt praktilisi kogemusi. Kardetakse teha esimest sammu, samuti langetada otsuseid  ja võtta riske. Eeskuju tegutseva ettevõtja näol kindlasti avardab silmaringi ning julgustab õigete otsuste tegemisel.

Partnerasutuseks on enam kui 10 aastase kogemusega ökoturismis ja koolitamises tegutsenud mikroettevõte Wind Birds Ltd (Madeira, Portugal).

Õpirändes 05.04-21.04.2015 osalesid:
Ilya Garkusha (TU144), Roland Hizanišvili (AK148), Galina Kononchuk (TU134), Janet Kukk (TU14), Karmen Kullamaa (TU13), Marianna Link (AK148), Kairi Luik (TU13), Helen Lutsoja (VE149), Darja Omarova (TU134), Helene Otsmann (AK148), Margot Paavel (AK148), Sander Põldveer (TU14)

 


Õpiränne kõrghariduses

Tallinna Majanduskoolile omistati Erasmuse kõrgkooliharta (Erasmus Charter For Higher Education) 2014 -2020.

Erasmus+ programmiga on üliõpilastel võimalik õppida oma kodukõrgkooli Erasmuse partnerkõrgkoolides ja käia praktikal. Üliõpilase praktikabaasiks võib olla mistahes välisettevõte või -organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid. Kõrgkooli äsja lõpetanutele pakub programm võimalust 12 kuu jooksul pärast lõpetamist läbida praktika välismaal.
Milliseid võimalusi Erasmus+ programm üliõpilastele pakub, loe täpsemalt programmi kodulehelt.

2015/2016. õppeaastal on Tallinna Majanduskooli üliõpilastel võimalik Erasmus+ programmi raames käia praktikal.
Välispraktika võib kesta minimaalselt 2 kuud ja maksimaalselt 12 kuud. Ühe õppeaasta kestus programmis jääb ajavahemikku 1.juunist kuni 30.septembrini järgneval aastal.

2014/2015. õppeaastal sooritasid oma praktika välismaal: Daniil Oks (raamatupidamise eriala, praktikal Küprosel), Dmitri Smidt (raamatupidamise eriala, praktikal Küprosel), Roman Umolainen (raamatupidamise eriala, praktikal Küprosel), turunduse eriala vilistlasena Tarmo Tähiste (Portugal).