Erasmus+ strateegiline koostöö

The VET Learning Community (TVLC)

Projekti teemaks on organisatsiooni kvaliteedikultuur ja kutseõppe kvaliteedi edendamine. Projektis osalevad 5 riigi (Eesti, Sloveenia, Portugal, Holland, Leedu) tavakutseõppeasutused ja nö erikutseõppeasutused. Lisaks Tallinna Majanduskoolile osaleb projektis Eestist Astangu Kutserehabilatsioonikeskus.
 

Projektil on 2 eesmärki:

  • Edendada üldist kvaliteeti ja kvaliteedikultuuri nii tavakutseõppeasutuses kui ka eriõppeasutusest läbi süstemaatilise benchmarkimise ja vastastikkustest praktikatest ja kogemustest õppimise.  
  • Panustada läbi partnerluse kaasavasse haridusse.

 

Projekti tutvustus

Projekti koduleht

Projekti number 2016-1-NL01-KA202-022909