Heinrich Nikolai Bauer

1874 – 1927

 

Tallinna Majanduskooli ajaloolise eelkäija Tallinna Linna Tütarlaste Kommertskooli asutaja ja esimene direktor (1911-1927).

Lõpetanud 1900. aastal  Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna (cand. hist).

Akadeemiliselt kuulus Eesti Üliõpilaste Seltsi ja seejärel korporatsiooni Fraternitas Estica.

Töötas mitmetes koolides, sh Tartus H. Treffneri ja Tallinnas Nikolai I gümnaasiumis saksa keele ja ajaloo õpetajana ning organiseeris üldhariduslikke õhtukursusi.

Poliitikuna kuulus Rahvaerakonda ja seejärel Kristlikku Rahvaerakonda. Eesti Vabariigi II Riigikogu liige ja haridusminister 1921-1922, 12 aastat Tallinna linna volikogu liige. Oli Eestimaa Rahvahariduse Seltsi, Lastekasvatuse Seltsi ja Eesti Punase Risti asutajaid.

Kirjutanud Nikolai I (Gustav Adolfi) gümnaasiumi ajaloo, õpikuid ja lasteraamatuid. Autasustatud paljude aumärkidega, sh Eesti Vabaduse Rist III /2.

Tallinna Linna Tütarlaste Kommertskoolis õpetajana töötanud kunstnik Paul Raud portreteeris tellimustööna H. Bauerit vahetult pärast tema surma 1927/28.

Portree leidis endale väärika koha kooli aulas. Nõukogude võimu perioodil varjasid maali endised kooli õpetajad.  1971. aastal andsid nad portree kunstimuuseumile ning aastal  2012 andis muuseum selle Tallinna Majanduskoolile kui õigusjärglasele.