Isikuandmete töötlemine

Tallinna Majanduskooli eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärne ja Teie õigusi austav partner
Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Tallinna Majanduskoolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.
 
Vastutav andmetöötleja
Tallinna Majanduskool (edaspidi TMK) on Teie andmete vastutav töötleja.  TMK kontaktid leiate: http://tmk.edu.ee/personal
 
TMK andmekaitseametnik(ud) on isik(ud), kes jälgib(vad) isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning kellega on võimalik küsimuste korral kontakteeruda andmekaitse[ät]tmk.edu.ee  meiliaadressi vahendusel. 
 
Andmete avalikustamine ja/ või edastamine
TMK teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid. Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused, IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
2. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt TMK juhistele.
 
Teie õigused ja kuidas Te saate oma õigusi teostada
Kontakteerudes TMK meili andmekaitse[ät]tmk.edu.ee teel, võite teostada oma õigusi järgnevalt:
1.      paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
2.      paluda enda isikuandmete parandamist;
3.      paluda enda isikuandmete kustutamist;
4.      võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.
 
Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.
Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab TMK ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta kooli või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete TMKga sõlminud. 
 
Õigus esitada kaebus
Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda TMK andmekaitseametniku või tegevjuhtkonna poole.
Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080