Jõusaal

Tallinna Majanduskooli (TMK) jõusaali kasutamise kord 

1. TMK jõusaali kasutamine toimub järgmistel aegadel: 

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

08:00-09:30

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

09:30-10:00

Hooldus

Hooldus

Hooldus

Hooldus

Hooldus

Hooldus

10:00-16:00

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

16:00-18:00

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

TMK töötajad

18:00-21:00

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

TMK õpilased

2. TMK õpilased kasutavad jõusaali õpilaspileti alusel tasuta.

3. Jõusaali võivad kasutada kolmandad isikud vabade kohtade olemasolul, tasudes ruumi kasutamise eest kehtestatud hinnakirja alusel.

4. Jõusaali kasutamiseks registreeritakse õpilane kooli esindaja (valvelaua töötaja) juures õpilaspileti ettenäitamisel või kolmandad isikud isikut tõendava dokumendi alusel.

5. Jõusaali kasutamise aeg registreeritakse ja kasutaja kinnitab seda oma allkirjaga.

6. Jõusaali võivad kasutada vähemalt 18 aastased isikud.

7. Korraga võivad jõusaali kasutada maksimaalselt 10 inimest.

8. Jõusaali võib kasutada ainult sportlikes riietes ning puhastes, mitte määrduva tallaga sportlikes vahetusjalanõudes.

9. Pärast inventari kasutamist tuleb see asetada tagasi oma ettenähtud kohtadele.

10. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt kooli esindajale ja leppida kokku selle heastamine/hüvitamine.

11. Käesoleva korra rikkumisel on kooli esindajal õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega või jõusaalist ära saatmisega.

12. Kooli esindajal on õigus korranõudeid rikkunud isikut edaspidi jõusaali mitte lubada.