Kooli põhidokumendid

Õppekorralduseeskiri
Õppetööalaseid suhteid reguleeriv dokument

Tallinna Majanduskooli õpilaste sisekorra eeskiri

Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend
Esseede, referaatide, kursusetööde jne koostamise juhend

Õpilaste ühistranspordi sõidukulu hüvitamise ulatus ja kord alates 01.10.2015

 

Avalduste näidised