Kasutajakonto

TMK kasutajakonto

TMK kasutajakontoga (edaspidi konto) saab enda määratud parooliga kasutada kooli arvuteid ja kümmekond online teenust. Kõigil teenustel on kasutusel sama kasutajanimi ja parool.

Eraldi kasutajatunnust ja parooli on vaja e-õppe keskkonna Moodle kasutamisel. Kui HITSA Moodle (http://moodle.hitsa.ee) kasutajakonto on varem olemas, ei saa uut luua - tuleb vana meelde tuletada.

Konto loomine

Konto luuakse IT-talituse poolt. Õppeaasta alguses 1. septembril või hiljem õpinguid alustades mõne päeva jooksul.

Salasõna määramine või meeldetuletamine ununemisel (uue loomine)

Kasutajad saavad pärast konto loomist ise määrata salasõna ÕISi esilehel (https://tmk.ois.ee/auth/reset-password). Tuleb sisestada oma isikukood, seejärel saadab süsteem isiklikule e-posti aadressile täpsemad juhised.
Salasõnas kasuta suuri ja väikseid tähti ning numbreid. Ära kasuta eelmisi salasõnu ega salasõnas täpitähti. Salasõna olgu vähemalt 10 tähemärki pikk.

Salasõna muutmine kooli arvutis

Salasõna muutmiseks kooli arvutis tuleb sisse logida kooli arvutisse oma kontoga vajutada CTRL+ALT+Del ning valida „Change a password“. Sellega muutub salasõna ka kõigis teistes infoportaalides (Google, ÕIS, jne).

Salasõna ei saa muuta Gmailis.

Konto salasõna teistega jagamine on keelatud!

Kooli lõpetamine ja konto

Peale koolis tegevuse lõpetamist suletakse kõik konto teenused peale Google teenuste.

Kasutajakontoga kasutatavad teenused

E-posti kasutamine

Sinu e-posti aadress on kasutajanimi@tmk.edu.ee. Sellele aadressile tuleb kogu kooli ja õppetööga seotud info. Soovi korral võib selle ka edasi suunata oma isiklikule e-postile.

E-posti kasutamiseks logi sisse kasutades kasutajanimeks kooli e-posti aadressi aadressil https://gmail.com. E-posti edasisuunamise õpetus inglise keeles: https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=ee

Isiklik kodulehekülg

Kodulehe saad luua aadressiga http://tmk.edu.ee/~kasutajanimi

Sinna saab panna faile või lihtsa kodulehekülje olemas ka PHP tugi. Kodulehekülje failid kopeeri kausta „public_html“. Mahupiirang on 50MB, mahukaid faile hoia Google Drive-is.

Failide laadimiseks oma TMK koduleheküljele kasuta üht järgnevatest:

1)      Logi sisse TMK arvutisse ja leia „This PC“ alt H: ketas, milles kaust „public_html“ ;

2)      Logi sisse TMK arvutisse ava rakendus „Run“ ning kirjuta plutokodudkasutajanimi

3)      Väljaspool TMK maja kasuta FTP-d.

FTP kasutamine

Server: tmk.edu.ee
Port: 21
Krüpteering: Require explicit FTP over TLS
Soovitatav FTP tarkvara: Filezilla.
Filezilla kasutamise juhend eesti keeles  http://materjalid.tmk.edu.ee/heikki_eljas/FileZilla/
Filezilla kasutamise juhend inglise keeles https://wiki.filezilla-project.org/Using

Microsoft Office 365 kasutamine

Kõikidele õpilastele on automaatselt lisatud Microsoft Office 365 litsents kuni viiele seadmele. See tähendab, et saate oma isiklikele seadmetele paigaldada erinevaid Microsoft Office tooteid (sh Word, Excel, Powerpoint jt). Microsoft Office paigaldamiseks oma isikliku seadmesse tuleb minna aadressile: http://portal.office.com.

Sisselogimiseks kasutage TMK e-posti aadressi ning oma parooli. Peale sisselogimist leiate avalehelt nupu „Install Office apps“ ning edasi liikuge vastavalt lehekülje juhenditele.

Litsents on aktiivne veel aasta pärast kooli lõpetamist.

Videoprojektorite kasutamine sülearvutiga
 
Sülearvutiga videoprojektori kasutamiseks auditooriumites ja arvutiklassides sisestage sülearvutist tulev HDMI kaabel laual asuvasse musta värvi laadimismoodulisse.
 
HDMI kaabel sisestada moodulisse "HDMI projektorisse" nimelisse pessa ja videoprojektori pilt lülitatakse automaatselt ümber sülearvuti peale. Kaabli eemaldamisel lülitatakse pilt automaatselt tagasi lauaarvuti peale.
 
Kasutajal endal peab olema sülearvutist HDMI väljundiga kaabel. Moodul võimaldab lisaks laadida nt sülearvutit ja telefoni. Moodulil olev USB pesa on ainult laadimiseks, mälupulgad ühendada ainult arvuti külge mitte moodulisse.
 
 

Personali kontode lisavõimalused

·         paljundus@tmk.edu.ee aadressile saadetud failid prinditakse ja paljundatakse õppeosakonnas

·         Plagiaadituvastussüsteem KRATT õpetajatele https://kratt.edu.ee

·         Ligipääs täiendavatele võrguketastele