Raamatukogu kasutuseeskiri

Kinnitatud direktori 2016. aasta 16. augusti käskkirjaga nr 1-3/20

 

1.Üldsätted
1.1. Tallinna Majanduskooli raamatukogu (edaspidi TMK raamatukogu) sätestab raamatukogu kasutuskorra raamatukogus ning raamatukogu arvutiklassis.
1.2. TMK raamatukogu teenindab kooli õpilasi, õpetajaid, töötajaid ja vilistlasi. Külalislugejad võivad  kasutada lugemissaali avariiulitel olevaid teavikuid.
1.3. TMK raamatukogu arvutiklassi on õigus kasutada ainult TMK õpilastel, õpetajatel ja töötajatel.
1.4. TMK raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud videovalve ning teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

2. Lugejaks registreerimine
2.1. Lugejaks registreeritakse TMK raamatukogu  laenutusletis.
2.2. Registreerimisel saab lugeja valida lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks kas oma ID-kaardi või TMK raamatukogukaardi. Raamatukogukaardi väljastamiseks on vajalik isikut tõendav dokument.
2.3. Lugejaks registreerimine on tasuta.
2.4. Registreerimisel kinnitab lugeja allkirjaga, et nõustub täitma TMK raamatukogu kasutuseeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses.
2.5. Registreeritud lugejate kohta peetakse TMK raamatukogu lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks ja statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
2.6. Lugejaandmed kustutatakse TMK raamatukogu andmebaasist lugeja õpingute lõppemisel või töötajate töölepingu lõppemisel.
2.7. TMK raamatukogu lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse.
2.8. Andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.
 
3. Raamatukogu teenused
3.1.   TMK raamatukogu teenuste hulka kuuluvad:
3.1.1. teavikute laenutus koju ja kohalkasutamiseks
3.1.2. teatme- ja infoteenindus
3.1.3. lugejakoolitus, nõustamine ja konsultatsioonid
3.1.4. raamatukogudevaheline laenutus (ainult õpetajatele)
3.1.5. elektroonilistele ressurssidele ligipääsu loomine vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele
3.1.6. printimine ja paljundamine tasulise teenusena AS Overall vahendusel
3.2. Raamatukogu teenuste kasutamine
3.2.1. Kohalkasutusõigus on kõigil registreeritud lugejatel.
3.2.2. Kojulaenutusõigus on TMK õpilastel, õpetajatel, töötajatel ja vilistlastel
3.2.3. Akadeemilise puhkuse ajal on õpilastel võimalik teavikuid koju laenata isikliku avalduse alusel, mille kinnitab TMK õppedirektor.
3.2.4. Kojulaenutuse saalis avariiulitel olevaid teavikuid (va teatmeteosed, perioodika) ja hoidlas paiknevaid teavikuid on võimalik koju laenata.
3.2.5. Lugemissaalis avariiulitel olevaid teavikuid saab kasutada ainult raamatukogu lugemisssaalis.
3.2.6. Juurdepääs elektroonilistele infoallikatele on tagatud nii TMK raamatukogu lugemissaalis kui ka raamatukogu arvutiklassis.
3.2.7. Teavikuid saab reserveerida e-kataloogi RIKSWEB kaudu.
3.2.8. Teavikute kojulaenutustähtajad määrab TMK raamatukogu sõltuvalt teaviku eksemplaarsusest ja kasutamise intensiivsusest. Teavikute tagastamise/pikendamise tähtaeg on I semestri lõpul.  Kõik teavikud tuleb tagastada II semestri lõpuks.
3.2.9. Ühele lugejale laenutatakse kuni 15 erinevat teavikut.
3.2.10. Võlgnevusega lugejatele teavikuid ei laenutata.
3.2.11. Koju ei laenutata: teatmeteoseid, teavikute viimaseid eksemplare, perioodilisi väljaandeid, arhiiveksemplare ja erijuhtudel teisi väljaandeid.
3.2.12. Teavikuid saab tagastada kooli lahtiolekuaegadel ka raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskappi.

4. Sisekord
4.1. Teavikute laenamisel esitada raamatukogu töötajale ID-kaart või raamatukogukaart. Kaarti ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.
4.2. Keelatud on:
    • siseneda raamatukogu lugemissaali ja raamatukogu arvutiklassi üleriietes
    • teavikuid omavoliliselt raamatukogust välja viia
    • lugemissaalis ja raamatukogu arvutiklassis valjusti vestelda, rääkida mobiiltelefoniga, süüa ja juua või muul viisil oma käitumisega teisi lugejaid häirida
4.3. Turvavärava häiresignaali korral peab lugeja alluma raamatukogu töötaja korraldustele.
4.4. Raamatukogu on korrastuspäevaks suletud iga kuu viimasel reedel.
4.5. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

5. Lugeja vastutus
5.1. Lugeja vastutab tema kasutuses olevate teavikute, seadmete või muu vara eest.
5.2. Lugejal on kohustus talle kättesaadavaks tehtud e-teavikud kasutada ainult isiklikeks vajadusteks õppetöö eesmärgil.
5.3. Rikutud või kaotatud teavikud tuleb lugejal asendada sama väljaandega või hüvitada TMK raamatukogu poolt määratud summas.
5.4. Teavikute mittetähtajalisel tagastamisel on raamatukogu töötajatel õigus kehtestada kuuajaline kojulaenutuskeeld.
5.5. Isikuandmete muutumisest, ID-kaardi või raamatukogukaardi kaotamisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu.
5.6. TMK raamatukogu kasutamiskorra rikkumise eest võetakse lugejalt ajutiselt või alaliselt TMK raamatukogu kasutamise õigus.