Kindlustusspetsialist

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 3-4 nädala tagant

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (A2). 


Kindlustusspetsialistina hoolitsed, et Sinu kliendid tunneksid kindlus- ja turvatunnet
 
Majanduskoolis õpid Sa osavalt suhtlema  ja kliente nende vajadustest lähtuvalt nõustama. Sa tunned hästi erinevaid kindlustustooteid ja nende tingimusi, oled täpne ja detailne. Oled osav pakkumiste koostamises – numbrid meeldivad Sulle umbes samapalju kui inimesed. Kindlustusspetsialistina oskad juhtida riske ja näed kahju ette enne kui see sünnib. 
 
Peale kooli lõpetamist töötad  harilikult kindlustus- või finantsettevõtetes müügikonsultandina, kahjukäsitlejana või alustad karjääri kindlustusmaaklerina. Sinu töö on aktiivne, liikuv ja vaheldusrikas.  Sa tegeled koguaeg erinevate juhtumitega, mistõttu igav ei hakka.  Oma töös tegeled uue klientide leidmise ja olemasolevate hoidmisega  – Sa tutvustad ja müüd kindlustustooteid, haldad ja täidad lepinguid, hindad ja kaardistad kindlustusriske. Sa oled olemas ka siis kui kahju on juba juhtunud ning aitad klientidel läbida kahjukäsitlusprotsesse. 

Õppekava moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 
  • Klientide nõustamine 
  • Kindlustuslepingu sõlmimine, haldamine ja riskide analüüsimine 
  • Elu, tervise ja pensioni kindlustamine
  • Vara kindlustamine
  • Vastutuse kindlustamine
  • Eriliste riskide kindlustamine
  • Erialase vene keele kasutamine

Valikõpingud:

  • Kindlustusandja riskijuhtimine ja vastavuskontroll
  • Finantsnõustamine
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.

Mõlemal õppeaastal tuleb läbida vähemalt 10-nädalane praktika ettevõttetes.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Loe kindlustusspetsialisti elukutse kohta lisaks: