Kooli nõunike kogu

 

Siim Sarapuu - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja

Janne Kerdo - Eesti Juhi Abi Ühingu esindaja

Reidi Strandberg - Eesti Raamatupidajate Kogu esindaja, OÜ Gulfia juhatuse kiige, Eesti Raamatupidajate Kogu revisjonikomisjoni ja kutsestandardi uuendamise töörühma liige

Jüri Heinla -  MTÜ Eesti Juristide Liidu esindaja, MTÜ Eesti Juristide Liidu president, Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja

Martin Bristol- Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja, Eesti Väike- ja Keskmise Ettevõtjate Assotsiatsiooni volikogu liige

Ralf-Martin Soe - Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu projektijuht

Ene Olle - Eesti  Personalijuhtimise  Ühingu PARE esindaja, PARE tegevjuht

Marika Pettai -  Tallinna Linnavalitsuse esindaja, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja 

Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus-ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna  juhataja