Lingid

Eesti raamatukogude elektronkataloog ESTER - otsing Rahvusraamatukogu, TLÜ Akadeemilise Raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu jt. raamatukogude elektronkataloogis

Eesti artiklite andmebaas ISE - humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna    (sh majandus, õigus, poliitika ja Euroopa Liit) artiklite bibliograafiline andmebaas

Riigi Teataja - elektrooniline riigi põhiregister

Äripäeva käsiraamatud - praktilist erialast informatsiooni koondavad pidevalt uuenevad käsiraamatu

EV Raamatupidamise Toimkond - keskenduvad Eesti oludes olulistele raamatupidamise valdkondadele

Raamatupidaja.ee - raamatupidaja abimees ja igaühe raamatupidaja internetis

Sekretar.ee - internetilehekülg, mille üritused, tooted ja teenused on suunatud sekretäridele, juhiabidele ja teistele büroos töötavatele inimestele

rmp.ee - raamatupidamis- ja maksuinfoportaal

rup.ee - kõik raamatupidamisest, maksundusest, tööõigusest, äriõigusest ja seadusandlusest

http://ec.europa.eu/index_et.htm – online juurdepääs EL õigusaktidele, valdkondlikele uuringutele ja statistikale

https://ariregister.rik.ee/  – äriregistri teabesüsteem, saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta

Digitaalarhiiv Digar

Äripäeva teemaveeb Best Marketing