Majandusaasta aruanded

2008. aasta majandusaasta aruanne

2009. aasta majandusaasta aruanne

2010. aasta majandusaasta aruanne

2011. aasta majandusaasta aruanne

2012. aasta majandusaasta aruanne

2013. aasta majandusaasta aruanne

2014. aasta majandusaasta aruanne

2015. aasta majandusaasta aruanne

2016. aasta majandusaasta aruanne 

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eelnõule alates 2017. aastast raamatupidamise aastaaruandeid eraldiseisva dokumendinda ei koostata. Seda asendab BO aruanne.