Majutuse hinnad

Tallinna Majanduskooli õpilaskodu hinnakiri alates 01.01.2019
 

Tallinna Majanduskooli õpilasele

TMK õpilane üks ööpäev   15 €/ koht toas 
TMK õpilane üks nädal         30 €/ koht toas
TMK õpilane üks kuu    75 €/ koht toas

Külalismajutus (k.a. teise õppeasutuse õpilane)

Külalismajutus üks ööpäev 15 €/ koht toas 
Külalismajutus üks nädal 50 €/ koht toas 
Külalismajutus üks kuu
100 €/ koht toas 

TMK õpilaskodu kasutamisega  seotud muud tasud ja hüvitamised

Võtme kaotamine või rikkumine 20 €
Suitsetamine selleks mitteettenähtud kohas  50 € 
Lahtise tule (sealhulgas küünalde) kasutamine selleks mitteettenähtud kohas
50 €
Turvameeskonna või päästeameti väljakutse korral selle põhjustajalt ühe väljakutse eest
100 €
ATS suitsu- või termoanduri rikkumise, katmise või muu kahjustamise eest
100 €
Valvesignalisatsiooni andurite  või kaamerate rikkumise,  katmise või muu kahjustamise eest 
100 €
Ruumi tähtajaks vabastamata või üleandmata jätmine
100 €
Puhastuskohustuse ühekordne täitmatajätmine 
20 €
Puhastusteenuse ühekordne tellimine 20 €