Maksuspetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg: 1,5 aastat

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe raamatupidajatele

Sessioonõpe: õppetöö toimub iga kolme nädala tagant kahel või kolmel päeval, kas T-K või N-L


Maksuspetsialistina tunned end protsentide ja numbrite maailmas koduselt. 
 
Maksuspetsialistiks saad õppida, kui oled läbinud majandusarvestuse või raamatupidamise eriala. Sellele hakkame Majanduskoolis peale ehitama teadmisi maksusüsteemist ja maksukorraldusest. Maksud ja maksed, isikuandmete kaitse, rahvusvaheline maksustamine ja maksumenetlus on peamised teemad, millega meie juures igapäevaselt tegeled. Uurime üheskoos erinevad maksuteemalisi juhtumeid. 
 
Peale kooli lõpetamist saad töötada erineva sektori ettevõtetes või pakkuda oma ettevõtte alt teenust. Maksuspetsialistina puutud kokku erinevate klientidega väikeettevõtetest edukate suurfirmadeni. Töötad maksukonsultandina või maksunõustajana. kas iseseisvalt või raamatupidamisosakonnas, kus saad spetsialiseeruda just maksundusele.

Õppekava moodulid: 

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Klientide nõustamine ja dokumenteerimine
  • Maksumenetluses osalemine

Valikõpingud: 

  • Vene keel 
  • Inglise keel 
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

Maksuspetsialisti õppekaval võib õppima asuda isik, kes on lõpetanud majandusarvestuse või raamatupidaja eriala või sooritanud Raamatupidaja 5-taseme või Raamatupidaja assistendi I kutseeksami. Samuti saavad sisse astuda need, kellel on olemas vastavad kompetentsid. Selleks tuleb kooli esitada portfoolio. Loe lisa õppekorralduseeskirjast. 

motivatsiooni.