Nooremprojektijuht

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 3-4 nädala tagant. 

 

 


Alates 02.05.2018 jõustus uus 5. taseme kutsestandard ning alates 2018/2019. õppeaastast muutub seetõttu õppekava nimetus nooremprojektijuhiks. 


Nooremprojektijuhina oled Sa tõeline meeskonnamängija, kes oskab probleemidele metoodiliselt läheneda.

Majanduskoolis õpid Sa planeerima projektide ajakavasid ja eelarveid. Enne projektiga alustamist kogud Sa kõikvõimalikku vajalikku informatsiooni ning haldad riske ja võimalusi.  Muidugi õpid projekte ellu viima ning analüüsima, et siis lõpptulemust hinnata järgmiste projektide tarbeks.

Peale kooli lõpetamist ootavad Sind ettevõtted väga erinevatest sektoritest. Sa töötad projektigrupi liikmena või juhid ise väikeprojekte.


Õppekava moodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Projekti kohandamine keskkonnaga 
 • Inimeste juhtimine projektis
 • Projektijuhtimise protsesside läbiviimine 

Valikõpingud

 • Erialane inglise keel nooremprojektijuhi tegevuses ja suhtluses
 • Erialane vene keel nooremprojektijuhi tegevuses ja suhtluses
 • Personalitöö 
 • Terviseedendus   
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Ettevõtlusõpe
 • Intellektuaalse omandi kaitse, autoriõigused
 • Andmekaitse 

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Kutseandjaks on Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon (EPMA).


Mõlemal õppeaastal tuleb läbida 10-nädalane praktika ettevõttes.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Kutseandjaks on Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon (EPMA).