Peeter Tõnuse stipendium

Peeter Tõnuse fond

Pärast Kaubandus-, Ärindus-, Rahandus- ja Majanduskoolide (KÄRM) Vilistlaskogu registreerimist mittetulundusühinguna ja pangakonto avamist Eesti Ühispangas 1993. aasta kevadel kandis Tallinna Poeglaste Kommertskooli vilistlane Peeter Tõnus vilistlasskogu KÄRM eriarvele pangas 15 000 Rootsi krooni. Sellest saadavad intressid olid ette nähtud Tallinna Kommertskooli parimate õpilaste premeerimiseks õppeaasta lõpul ja need pidi üle andma professor Uno Mereste ja professor Jüri Teras.

Kaks aastat hiljem, 1995. aasta veebruaris loodi hr P. Tõnuse soovil eriarvel oleva raha baasil temanimeline fond, mille otstarbeks on luua ainelisi võimalusi majanduslikku, eriti kaubanduslikku eriharidust taotlevate eesti noorte õpingute toetamiseks.

Härra P. Tõnuse ja fondi juhatuse liikmete professorite U. Mereste ja J.Terase nõusolekul anti fondi kapital alates 1. jaanuarist 2006 üle vilistlaskogule KÄRM.

 

Kes on Peeter Tõnuse?

Sündinud 26. mail 1924. aastal Harjumaal Triigi vallas Raava külas talupidaja Peeter Tõnuse pojana. Õppis Triigi algkoolis, aastatel 1938-43 Tallinna Poeglaste Kaubandus- ja Kommertskoolis. Pärast kooli lõpetamist tegi läbi radisti väljaõppe, mille järel saadeti erialasele tööle Virumaale. 1944. a sügisel põgenes Rootsi, kus 1945. aastal alustas õppimist Stockholmi ülikoolis ja jätkas Oslo Ülikoolis, mille lõpetas 1958. aastal ökonoomiakandidaadi kraadiga. Aastail 1953-1956 osales stipendiaadina Vaba Euroopa Ülikooli suvekursustel Strasbourgis, õppis Londoni City College`is inglise keelt. 1973 oli Rootsi Haldusinstituudis täiendõppel.

Õpinguteks vajalike vahendite saamiseks töötas aastail 1945-1951 metsa-, köögi- ja vabrikutöölisena ning kontoriametnikuna, alates aastast 1958 oli Rootsi Tarbijateühistu Keskliidu teenistuses, kus aastail 1971-1974 töötas uurimisosakonna direktorina, hiljem ajakirjanduse ja raamatupidamise osakonna juhatajana, selle järel kuni pensionile jäämiseni kontserni juhatuse nõunikuna. Oli 1948-1950 Rootsis elava Eesti Üliõpilaskonna esimees ja aktiivselt tegev eesti rahvusest üliõpilaste abistamisel Saksamaal. On pidanud pärast Eesti taasiseseisvumist rohkelt loenguid, korraldanud seminare ning abistanud Tallinna Kommertskooli õppevahendite ja tehnikaga. On valitud vilistlaskogu  KÄRM auliikmeks. Peeter Tõnus suri 1. aprillil 2010 Rootsis.

Fondi kapitali on kasutatud Tallinna Kommertskooli ja Tallinna Majanduskooli õppurite premeerimiseks:

1993   Kalli Mõtus, Merle Lind, Janar Rodima

1995   Jarno Mürkel, Kristi Sikk, Anneli Karu, Timo Riismaa

1996   Kristel Kärner, Sven-Alar Kröönström

1997   Külliki Kippasto, Helen Klandorf, Maarja-Maria Śein

1998   Toomas Türk, Markko Varusk, Martti Varusk

2001   Kristina Lohk ,Mare Raidma

2003   Ülle Jõesaar, Anastassija Śivrinskaja, Agne Unn, Ingrid Kaha

2004   Ülle Jõesaar, Evelin Kiik, Rain Kass

2005   Kelli Kadarik, Tatjana Bõstrova, Enel Pitk, Gert Reisner

2006   Keiu Nurmela, Merli Sõna

2007   Krislyn Adamson, Hester Piiliste

2008   Olga Ivanova, Merike Lill, Signe Simson

2009   Kai Joost, Agil Halilov, Triin Uustalu

2010   Triin Jõeots, Jana Rämson, Birgit Tarmet

2011   Kristi Kuusmaa, Raili Rebas

2012   Merlin Nurk, Katre Rennu, Kristel Vainokivi

2013   Artur Grigorjan, Merili Turja

Vahepealsetel aastatel stipendiumi välja ei antud. 

2018   Annely Käärd, Reelika Lipp, Liis Veskimäe, Morten Langi,Catryna Kandla 

2019 Karl Grepp, Kristo-Krisber Kangur, Eliisabet Reek, Sanna Härm, Carmen Sirel