Raamatupidaja

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: õppetöö toimub teisipäevast laupäevani, iga kolmas nädal

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)


Raamatupidajaja asendamatu from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Raamatupidajale meeldib Sulle kord ning analüüs. 
Majanduskoolis õpid Sa tundma ettevõtluskeskkonda. Siin õpid tundma finantsarvestust, maksuarvestust ning täiendad neid juhtimisarvestusega. Siin õpid korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud täpne info majandusüksuse finantsseisundust ja tulemustest. Sa juhindud Euroopa Liidu standarditest, kutse-eetikast ja aruandluse põhimõtetest. Õpetame Sulle kuidas saada ka iseenda ülemuseks alustades oma ettevõttes raamatupidamisteenuse pakkumisega. 
 
Peale kooli lõpetamist on Sul võimalik töötada erinevates ettevõttetes või asutada enda ettevõtte ning pakkuda raamatupidamise teenust. Pakkudes raamatupidamise teenust on Sul võimalus olla oma aja peremees ning valida endale meelepärased kliendid.  Sinu põhilised tööülesanded on seotud maksudeklaratsioonide täitmisega ja statistiliste aruannetega (nt majandusaasta aruannetega). Sinu töö on vastustikas ning oskad töötad nii iseseisvalt kui grupi teiste liikmetega üheskoos. Oskad planeerida oma tööd ja aega ning oled saanud suurepäraseks suhtlejaks. 
 
Lisaks on Sul võimalik minna edasi õppima majandusarvestust või finantsarvestust kõrg- ja ülikoolidesse või jätkata Majanduskoolis maksuspetsialisti jätkuõppekaval. 

Õppekava moodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
 • Finantsarvestus
 • Maksuarvestus 
 • Juhtimisarvestus 

Valikõpingud:

 • Erialane inglise keel B1 tasemel
 • Erialane inglise keel A tasemel
 • Erialane vene keel A tasemel
 • Erialane soome keel A tasemel
 • Uurimistöö alused
 • FIE raamatupidamine
 • Personalitöö
 • Projektijuhtimine, projekti finantsjuhtimine
 • Auditeerimise alused
 • Sihtasutuste ja mittetulundusühingute raamatupidamine
 • Riigihanked
 • Rahvusvaheline maksundus
 
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Kutseandjaks on Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK).

Teise õppeaasta sügisel ja kevadel tuleb läbida 10 nädalased praktikad ettevõttes/asutuses.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Seotud lood: