Tunnustame

Õppijate jaoks on koolis kõige olulisem hariduse kvaliteet, ülejäänu on lisandväärtus õpingutel.