SAIS

NB! SAISi sisselogimisel peavad hüpkaknad (pop-up) olema lubatud.

Sisseastumisavaldus tuleb esitada elektroonselt  sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu.
Ka sel juhul, kui kandidaadi andmed Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) ei ole täielikud, peab kandidaat ise alustama avalduse sisestamist. Vastuvõtutöötaja saab paberdokumentide alusel vaid täiendada eeltäidetud avaldust.
Kui on soov tulla kooli kohale avaldust sisestama, peab kandidaat teadma  sisselogimiseks vajalikke paroole (ID-kaart mobiil-ID).
Kui avaldusel on kogu vajalik info olemas (lõpetatud keskharidus, päevasesse õppesse kandideerimisel ka riigieksami tulemus), siis võib paberdokumendid esitada pärast sissesaamist.


www.sais.ee


Mis on sisseastumise infosüsteem (SAIS)?

SAIS on teenus, mille abil saad esitada SAISis osalevasse kooli oma sisseastumisavalduse elektroonselt Interneti teel. Pärast sisseastumisavalduse esitamist aitab SAIS korraldada ka ülejäänud protsessi kuni kooli sissesaamiseni, sh teadete vahendamist Sinu ja kooli vahel, õppekoha vastuvõtmist või sellest äraütlemist ja palju muud.

Kuna SAISi saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil, siis eraldi registreerida ei ole vaja. Iga sisseloginu on sel viisil üheselt identifitseeritav ja seetõttu on kõik SAISi kaudu esitatavad andmed ja avaldused võrdväärsed paberil või muul moel esitatutega. Lisaks on SAIS seotud teiste riiklike andmekogudega ning andmete olemasolu korral neis pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed, riigieksamite tulemusi jms. Isegi kui andmeid teistes registrites pole, saab SAISis esitada eeltäidetud avalduse vormi, millele tuleb ühes koolis lisada tõendus puuduvate andmete õigsuse kohta (nt eelneva hariduse kohta). Ühes koolis tõenduse esitamisest piisab, kuna kord juba SAISi sisestatud ja ühe kooli poolt kinnitatud andmeid on Sul võimalik teistesse koolidesse sisseastumisavaldust esitades kasutada samaväärselt riiklikest registritest saadud andmetega.