Sekretär

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: kord kuus teisipäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (A2). 


Asjaajajana asendamatu! from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Sekretärina saab Sinust organisatsiooni süda – Sa tunned organisatsiooni ja selle toimimispõhimõtteid suurepäraselt.

Majanduskoolis õpid Sa dokumendi- ja arhiivitöö korraldust organisatsioonis. Lisaks õpid tundma ka organisatsiooni suhte- ja reisikorraldust. Sinust saab väärtuslik abi personalispetsialistidele ja raamatupidajatele. Sekretärina oskad hea suhtlejana toime tulla erinevate inimeste ja olukordadega.

Peale kooli lõpetamist saad töötada erinevates organisatsioonides sekretärina. Sinust saab organisatsiooni nägu, ehk see, keda kliendid harilikult esimesena näevad ning kelle poole kolleegid murega pöörduvad. Sinu süsteemsus dokumentidega loob organisatsioonis korda. 


Õppekava moodulid: 

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • dokumentide haldamine 
 • arhiivitöö korraldamine
 • organisatsiooni töökorraldus
 • organisatsiooni suhtekorraldus 

Valikõpingud

 • terviseedendus
 • ettevõtlusõpe
 • kultuurilugu
 • ilukiri ja graafiline disain
 • organisatsioonikäitumine
 • soome keele kasutamine A2 või B1 tasemel sekretäri tööalases tegevuses ja suhtluses
 • veebilehtede haldamine ja kujundamine
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Kutseandjaks on Eesti Juhi Abi Ühing (EJAÜ).
 

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava 

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


 

Seotud uudised: