Sisseastujale

 
Õppeosakonna kontakt: 
Telefon:+372 650 7862
+372 650 7863
+372 650 7864
+372 653 6403

E-post:  oppeosakond[ät]tmk.edu.ee

TALLINNA  MAJANDUSKOOL –  NURGAKIVI  SINU TULEVIKULE!

Tallinna Majanduskool - asendamatu from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Tallinna Majanduskooli saab tulla ka tudengivarjuks ning koolipäevaga tutvuma, et saada aimu mida ja kuidas Majanduskoolis õpetatakse. Koolidele korraldame infotunde, kus tutvustatakse õppimisvõimalusi, vastuvõtutingimusi, erialasid. Olete oodatud nii Majanduskooli kui oleme valmis tulema ka teile kooli.

Huvi korral võtke ühendust Riinu Raasukesega, e-post: riinu.raasuke[ät]tmk.edu.ee, telefon 5343 9817

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

Paljudel teie hulgast on vastus sellele küsimusele olemas. Neile aga, kes alles otsivad vastust ning vajavad kinnitust oma arvamusele, oleme siia lehele koondanud seitse olulist põhjust, miks tulla Tallinna Majanduskooli.

1. Akrediteeritud õppekavad
Kutseõppe õppekavade ja õppetöö läbiviimise kvaliteedile annab hinnangu nende akrediteerimine. Lähemalt loe siit.

2. Lai erialavalik
2017. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 15 erineval kutseõppe õppekaval, päevases, sessioon- või õhtuses õppes, 5 õppekaval on võimalik õppida ka osaliselt vene keeles.Vaata täpsemalt siit.

3. Kaasaegne õpikeskkond (õppe- ja arvutiklassid, raamatukogu, söökla)
Kooli õppehoone on renoveeritud ja varustatud korraliku mööbliga, igas loenguruumis on olemas statsionaarne Internetti ühendatud arvuti koos videoprojektoriga.

Lisaks loenguklassidele on sisustatud 10 arvutiklassi. Avatud on ka multimeedia klass ning videokonverentsikeskus. Kogu koolis levib WIFI võrk. Kõigil õppuritel on oma kooli e-posti kasutajakontod, personaalne serveriruum, kasutusel on õppeinfosüsteem (ÕIS), mis kõik on kättesaadavad kodust, koolist ja töölt. Teateid saadetakse õppuritele SMSi ja e-postiga.

Koolis on suur tähtsus raamatukogul, mille ülesanne on toetada õppetööd ning kooli üldist arengut, komplekteerides õppe- ja teaduskirjandust lähtuvalt kooli õppekavadest. Kooli raamatukogu fondis on üle 30600 teaviku. Raamatukogul on internetipõhine raamatute kataloog RIKS.

4. Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk


Tallinna Majanduskooli heast tasemest annab tunnistust ka lõpetajate edu tööturul. Uuringutest on selgunud, et ligikaudu 80% lõpetanutest töötab erialal. Samuti on Majanduskooli lõpetajate keskmine palk 13% kõrgem kui teistel kutsekoolide lõpetajatel. 
Meil on väga hea koostöö kutse- ja ametiliitude, tööandjate ja praktikaettevõtetega. Tööandjad on vilistlastega olnud enamasti rahul või väga rahul. Meie vilistlasi iseloomustatakse kui kohusetundlikke, täpseid, iseseisvaid, kannatlikke, arenemisvõimelisi, motiveerituid, efektiivselt tööaega kasutavaid ja meeldivaid kolleege ning häid meeskonnaliikmeid.

5. Võimalus sooritada kutseeksam
Kooli lõpetamisel on võimalik sooritada kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, projektijuhi assistendi, raamatupidaja ja sekretäri 5-taseme kutseeksam. Kutseeksami kulud katab kool.

6. Õppetoetused
Õppetoetust võivad taotleda kõik statsionaarse õppevormi õpilased, keskmiselt saab seda iga neljas õppur. Lisaks saavad statsionaarses õppes õppivad õpilased taotleda õppetöö perioodil ka sõidukulude hüvitamist.

7. Õpilaskodu
Soovijatel on võimalik õppimise ajal elada Tallinna Majanduskooli õpilaskodus Nõmme tee 5. Õppureid majutatakse õpilaskoju kooli direktori käskkirja alusel. Esmakursuslastele määratakse õpilaskodus koht sisseastumiseksamite lõppedes vestlusel. Õppeperioodi jooksul saab esitada taotlusi vabanevatele kohtadele. Toad on õpilaskodus kahe- ja kolmekohalised. Õpilaskodu kohamaksumus on 50 eurot kuus. Õpilaskodus on tasuta internet.

MAJANDUSLIKULT MÕTLEVAID JA PRAKTILISE VÄLJAÕPPE SAANUD NOORI INIMESI ON ALATI TARVIS!