Tasuta koolitused

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2019. aastal  täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele olenemata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad. Tasuta kursused võimaldavad üle 50aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

  1. sihtgruppi kuulumine (tutvuge õppekavaga!)
  2. motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda!)
  3. õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvuge õppekavaga!)

Kursustele registreerimiseks tuleb täita avaldus: venekeelne avaldus 

Kui Te olete registreerunud, siis tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti ja registreerumine ei taga Teie automaatset õppegruppi arvamist. Teiega võetakse hiljemalt kümme päeva enne kursuse algust ühendust ja teavitatakse gruppi pääsemisest. Ka gruppi mittepääsemisel saate vastava teate.

Ühe õppeaasta jooksul saab osaleda kuni kahel tasuta kursusel. Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka rohkematel kursustel.

Täiendav info: Svea Üksküla, svea[at]tmk.edu.ee, telefon 650 7854 või 5649 5209.

 

2019. aasta I poolaastal toimuvad järgmised kursused: 

NB! Kursuste ajakavas võib ette tulla muudatusi!

Kursuse nimetus Kursuse maht Õppekeel

Arhiivitöö korraldamine

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

teisipäeviti 12.03. kuni 14.05.2019 kell 16:00 - 19:15, kahel viimasel korral kell 16:00 - 20:00

42 tundi eesti

Arvutikirja kümnesõrme pimesüsteemi koolitus

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

kolmapäeviti ja neljapäeviti 6.02. kuni 28.02.2019 kell 16:00 - 19:15

32 tundi eesti

Dokumenditöö korraldus väikeettevõttes

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

neljapäeviti 7.02. kuni 14.03.2019 kell 16:00 - 19:15

24 tundi eesti

Excel edasijõudnutele

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

esmaspäeviti 4.03. kuni 15.04.2019 kell 17:15 - 20:30

28 tundi eesti

Excel edasijõudnutele

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

teisipäeviti 5.03. kuni 16.04.2019 kell 17:15 - 20:30

28 tundi vene

Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

esmaspäeviti ja neljapäeviti 18.03. kuni 29.04.2019, esmaspäeviti ja kolmapäeviti 6.05. - 29.05. kell 17:15 - 20:30

80 tundi eesti

Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

esmaspäeviti ja neljapäeviti 11.02. kuni 18.04.2019 kell 17:15 - 20:30

80 tundi vene

Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

esmaspäeviti 22.04. kuni 20.05.2019 kell 17:15 - 20:30

20 tundi eesti

Piltide töötlemine vabavaralise pilditöötlusprogrammiga GIMP

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

esmaspäeviti 18.02. kuni 18.03.2019 kell 17:15 - 20:30

20 tundi eesti

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

esmaspäeval 18.02. ning edasi teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti 19.02. kuni 25.04. kell 17:15 - 20:30

Kursusele registreerunutel tuleb sooritada test, mille alusel valitakse osalejad. 

120 tundi eesti

Suhtlemisoskuste arendamine

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

kolmapäeviti 20.03. kuni 29.05.2019 kell 17:15 - 20:30

40 tundi eesti

Turunduse baaskursus väikeettevõtjale

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

esmaspäeviti ja kolmapäeviti 4.02. kuni 25.03.2019 kell 17:15 - 20:30

60 tundi eesti

Turunduse baaskursus väikeettevõtjale

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

teisipäeviti 5.03. kuni 11.06.2019 kell 17:15 - 20:30

60 tundi vene

Veebilehtede loomine ja veebilehestike haldamine 

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

kolmapäeviti 6.03. kuni 24.04.2019 kell 17:15 - 20:30

32 tundi eesti

Väikeettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

kursusele registreerunutele saadetakse test, mille alusel valitakse osalejad

teisipäeviti ja neljapäeviti 30.04. kuni  30.05.2019 kell 17:15 - 20:30

40 tundi eesti

Väikeettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit

kursusele registreerunutele saadetakse test, mille alusel valitakse osalejad

teisipäeviti ja neljapäeviti 9.05. kuni 13.06.2019 kell 17:15 - 20:30

40 tundi vene

Praktiline mikroettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

teisipäeviti ja neljapäeviti 12.02. kuni 12.03.2019 kell 17:15 - 20:30

32 tundi eesti

Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google´is

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

10.04.,18.04., 25.04., 06.05., 08.05. ja 15.05.2019

kell 17:15 - 20:30

24 tundi

eesti

 

2019. aasta II poolaastal toimuvad järgmised kursused (registreerimine neile kursustele algab II poolaastal!): 

Kursuse nimetus Kursuse maht Õppekeel

Excel edasijõudnutele

28 tundi eesti

Excel edasijõudnutele

28 tundi vene

Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale

80 tundi eesti

Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale

80 tundi vene
Praktiline mikroettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit 32 tundi eesti

Turunduse baaskursus väikeettevõtjale

60 tundi eesti

Turunduse baaskursus väikeettevõtjale

60 tundi vene

Veebilehtede loomine ja veebilehestike haldamine 

32 tundi eesti

Äritegevuse edendamine  sotsiaalmeedias

40 tundi eesti