Turundusspetsialist

Õppeaeg: 2,5 aastat

Õppekava maht: 150 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: õppetöö toimub iga 2-3 nädala tagant, kahel või kolmel päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)


Turundusmaailmas asendamatu from Tallinna Majanduskool / Tallinn on Vimeo.

Turundusspetsialistina oled julgete ideedega loomeinimene, kes tunneb ennast ka mugavalt numbrite maailmas.

Majanduskoolis valmistame Sind ette, et saaksid särada nii turunduse, müügi, juhtimise kui ka projektijuhtimisega seotud valdkondades. Õpetame Sulle konkurentidest eristumist ja koolitame Sinust osava kliendisuhete juhtija. Õpid tundma internetiturunduse tagamaid ning hakkad peagi orienteeruma ROI, BTL, B2B lühendite rägastikus. Sinust saab osav läbirääkija ja esineja.

Peale kooli lõpetamist  võid leida tööd nii avalikus, era- ja kolmandas sektoris kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Sinu tööks saab olema turunduseelarvete koostamine, kampaaniate juhtimine, turu-uuringute koostamine ja nendest saadud andmete analüüsimine. Saad muretult hakkama nii iseseivalt töötades, ent  oskad olla ka osav meeskonnamängija. 


Õppekava moodulid: 

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine  
  • Internetiturunduse haldamine
  •  Turundussuhtluse korraldamine
  •  Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine
  •  Kliendisuhete juhtimine 

Valikõpingud: 

  • Ekspordikorraldus 
  • Müügikorraldus
  • Vene keel A2
  • Soome keel A2 
Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Seotud lood: